Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Tvorba fondu
Použitie fondu
Zástupca vlastníkov
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Práva a povinnosti zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov riadne zvoleného na domovej schôdzi.

        V zmysle zákona NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších noviel a doplnení (ďalej len zákon č. 182/1993 Z. z.) vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zvoliť si na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov na schôdzi prítomných vlastníkov svojho zástupcu.

       Iba zástupca vlastníkov zabezpečuje styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so správcom bytového domu. Zástupca vlastníkov následne informuje vlastníkov bytového domu o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky a údržby bytového domu.

Celé znenie povinnosti  TU

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom