Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Kontakty - sbdp
Kontakty - partneri

Zmluvní partneri

Výťahy, elektro:
- Servis elektro - zdvíhacie zariadenia Dušan Baďura - Pezinok - 0905 540 657
- Stanislav Maceja - elektrocentrum - Malacky - 0903 453 962

Plyn:
- Tibor Šafárik - servis plynových zariadení - Viničné - 0905 537 278
- Július Vaňura - PLYNOTEMP - Bratislava - 0905 614 217, 02/5557 4829

Voda, kanalizácie:
- Kanal M.P.S., spol. s r.o. - 0905 269 264

Požiarná ochrana:
- Horvath - revízie hydrantov a hasiacích prístrojov - 0911 234458
- Viera Dopierová - technik PO - 0904 450 488

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom