Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Hlavná stránka
O nás
Aktuality - oznamy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Oznam

Oznámenie o odpočtoch spotrieb

        SBD – P Pezinok oznamuje, že odpisy spotrieb tepla (meračov tepla umiestnených pred bytmi) a vodomerov na spotrebu teplej a studenej vody v bytoch budú vykonávané zástupcami vlastníkov bytov v bytových domoch do 31. 12. 2013.

        Týmto žiadame zástupcov vlastníkov bytov aby odpočty meračov SV, TÚV a meračov tepla doručili na bytové družstvo najneskôr do 10. 01. 2014.

        Odpočty pomerových rozdeľovačov tepla (meračov na vykurovacích telesách) budú vykonávané pracovníkmi SBD – P Pezinok od 07. 01. 2014. Termíny odpočtov v jednotlivých bytových domoch budú včas oznámené.Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bystrická 14 a 16, Pezinok

        dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29. októbra 2013 bude Západoslovenskou energetikou, a.s. na mieste spotreby 3105203918 - Bystrická 14 a 3105203932, 3105203925 - Bysrtická 16 vykonaná výmena určeného meradla (elektromera) z dôvodu ukončenia platnosti jeho doby ovedenia.

        Z uvedeného dôvodu nebude počas výmeny zabezpečená dodávka elektriny do spoločných priestorov.

Viac informácií o plánovanej výmene elektromera získate na telefónnych číslach:
- 0918 596 700 a 033 556 3880,
alebo na e-mailových adresách:
- jana.scipakova@zsdis.sk, jana.svikruhova@zsdis.sk,
v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 17,00 hod.

V Pezinku dňa: 30. septembra 2013Vlastníci bytov a nebytových priestorov Fándlyho 22 - 24, Častá

        v dňoch 19. 09. – 20. 09. 2013 (t. j. Štvrtok a Piatok) budú pracovníci SBD-P Pezinok realizovať vo vašom bytovom dome

        HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY

        Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zabezpečenie prístupu do pivníc a bytov za účelom inštalácie regulačných armatúr na vykurovacie telesá v nasledovných termínoch:

  • Dňa 19. 09. 2013 v čase od 8,00 do 16,30 – do pivníc a bytov
  • Dňa 20. 09. 2013 v čase od 8,00 do 13,30 – do bytov

        Sprístupnenie bytu si možno dohodnúť v uvedených dňoch aj individuálne - u p. Šinkovica na t. č. 0903 716 657

V Pezinku dňa: 13. 09. 2013

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom