Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Výroba tepla
Povolenie na výrobu tepla
Štandardy kvality dodávky tepla
Ceny - rozhodnutia ÚRSO
Smernica - výroba tepla a TÚV
Smernica - reg. zložky fix. nákl.
Smernica o energetickej efektívnosti výroby tepla
xxxxxxxxxx

SMERNICA
pre stanovenie regulačnej zložky fixných nákladov, pre centrálne zdroje tepla v budovách v zmysle vyhlášky č.240/2016 Z. z., a 248/2016 Z. z., na výrobu tepla a TÚV, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe SBD – P Pezinok, Majakovského 35. Pezinok

SMERNICA
pre stanovenie regulačnej zložky fixných nákladov, pre centrálne zdroje tepla v budovách v zmysle vyhlášky č.240/2016 Z. z., a 248/2016 Z. z., na výrobu tepla a TÚV, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe SBD – P Pezinok, Majakovského 35. Pezinok

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom