Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Výroba tepla
Povolenie na výrobu tepla
Štandardy kvality dodávky tepla
Ceny - rozhodnutia ÚRSO
Smernica - výroba tepla a TÚV
Smernica - reg. zložky fix. nákl.
Smernica o energetickej efektívnosti výroby tepla
xxxxxxxxxx

SMERNICA
o energetickej efektívnosti spotrieb tepla a teplej vody a oprávnených nákladov v bytových domoch, ktoré sú v správe SBD – P Pezinok, Majakovského 35, 902 01 Pezinok

SMERNICA
o energetickej efektívnosti spotrieb tepla a teplej vody a oprávnených nákladov v bytových domoch, ktoré sú v správe SBD – P Pezinok, Majakovského 35, 902 01 Pezinok

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom